Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania

Pomoc w odbiorze mieszkania

Odbiór jest ostatnim etapem transakcji zakupu lokalu mieszkalnego  ale  wykonany pobieżnie, bez znajomości sztuki budowlanej, przyczynić się może się do zaistnienia pułapki finansowej, gdyż poprawki niezauważonych podczas odbioru niedoróbek, będzie musiała wykonać firma wykończeniowa na koszt inwestora.

Przed odbiorem technicznym mieszkania warto  przeanalizować umowę z deweloperem, gdzie zawarte są zobowiązania dewelopera co do metrażu i zakresu prac budowlanych wykonanych w ramach stanu surowego. O czym warto pamiętać ? Błędy budowlane utrudniają wykończenie mieszkania, podnosząc ostatecznie jego koszt. Deweloper zobowiązany jest usunąć usterki znalezione w trakcie odbioru technicznego.Warto tak pokierować terminem odbioru, by odbył się w dzień słoneczny, gdyż wtedy większość wad np. ścian jest bardziej widoczna.

Odbiór mieszkania pod lupą

Pomoc w odbiorze  obejmuje m.in ocenę jakości:

  1. odbiór – kontrole stanu podłóg czyli posadzek, ich poziomu i jakości, sprawdzenie obecność szczelin dylatacyjnych
  2. kontrola okien  i drzwi balkonowe powinny się łatwo otwierać i zamykać, a zainstalowane uszczelnienie –  estetyczne
  3. odbiór instalacji hydraulicznej
  4. odbiór instalacji elektrycznej
  5. sprawdzenie instalacji wentylacji
  6. sprawdzenie ścian, tynków i powłoki malarskiej.Sprawdzamy czy ściany i kąty ich wzajemnego położenia są proste, a tynki gładkie
  7. pomiar powierzchni użytkowej ściany- często mieszkania są mniejsze niż w umowie! Nawet przy małej różnicy warto żądać zwrotu pieniędzy, szczególnie, że ceny metra kwadratowego w Warszawie są przecież bardzo wysokie.

W czasie odbioru technicznego, sporządza się protokół odbioru technicznego, podpisywany przez nabywcę i inwestora.

Ważny moment, to sprawdzenie, czy w protokole zapisano wszystkie istotne usterki. W protokole należy zawrzeć precyzyjny termin usunięcia usterek lub ustalić odpowiedni rabat z tytułu stwierdzonych wad. Dopiero po usunięciu usterek możliwe będzie wykończenie mieszkania..

 BRONIMY TWOICH PRAW!

tel.792128650
Skontaktuj się z nami