Remont domu- zgłoszenie i pozwolenie

Remont domu- zgłoszenie i pozwolenie

Remont domu wiąże się nie tylko z podejmowaniem ważnych decyzji estetycznych, ale wymaga również znajomości przepisów prawnych. Zanim zlecimy usługi remontowe, powinniśmy sprawdzić, czy zaplanowane przez nas czynności będą zgodne z prawem.

Zakres robót, które możemy wykonać bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w urzędzie miasta lub starostwie, wbrew pozorom, jest niewielki.

Kiedy bez zezwolenia?

Pozwolenia i zgłoszenia nie wymagają czynności konserwacyjne. Niestety, prawo budowlane nie definiuje jednoznacznie czym jest konserwacja budynku. Bez załatwiania formalności możemy zmodernizować wnętrze łazienki, pomalować ściany wewnątrz budynku, ułożyć okładziny ścienne i podłogowe oraz zamontować instalację teleinformatyczną lub alarmową.

 

Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga także budowanie elementów tzw. „małej architektury”, o ile nie zostaną one w sposób trwały połączone z gruntem. Definicja obiektów tego typu ma charakter otwarty, spis zawarty w ustawie prawo budowlane został sformułowany w sposób przykładowy.

Kiedy  zgłoszenie?

Zgłoszenie to dokument, w którym trzeba określić rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania prac, a także termin rozpoczęcia remontu lub modernizacji. Składa się je w starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu.

Remont domu można rozpocząć, jeśli w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia do odpowiedniej placówki, właściwy organ w drodze decyzji nie wniesie sprzeciwu.

Zgłoszenia wymaga”

 • malowanie elewacji
 • zmiana pokrycia dachowego
 • zamurowanie okna lub drzwi
 • wstawienie okna dachowego bez naruszenia konstrukcji dachu
 • ocieplanie od zewnątrz budynku nie wyższego niż 12 m
 • wymiana ogrodzenia od strony ulicy (lub każdego przekraczającego 2,2 m wysokości)
 • naprawa lub budowa nowego podjazdu do garażu, chodników – adaptacja poddasza na cele mieszkalne, gdy nie wymaga ono przebudowy
 • adaptacja piwnicy na cele mieszkalne lub usługowe bez jej przebudowy
 • ocieplanie domu od środka
 • tynkowanie wnętrz
 • wymiana instalacji c.o., wodnej i kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, gazu płynnego lub modernizacja kotłowni

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Wniosek o pozwolenie na przebudowę powinien zostać złożony w tej samej placówce, co zgłoszenie. Trzeba do niego dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności architekt  do izby samorządu zawodowego np.SARP.

Przebudowa domu wymaga stworzenia projektu architektoniczno-budowlanego, który obejmuje inwentaryzację stanu obecnego oraz określa planowane zmiany.

Niezbędne jest również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzja o warunkach zabudowy. Formularze wniosku i oświadczenia można uzyskać w urzędzie lub pobrać z jego strony internetowej.

Decyzję o pozwoleniu podejmuje starosta lub prezydent miasta w ciągu 65 dni od daty złożenia dokumentów. Ważność pozwolenia wygaśnie, jeśli w ciągu 3 lat od daty jego wydania prace budowlane nie zostaną rozpoczęte.

Uzyskania pozwolenia wymagają:

 • wymiana lub wzmocnienie więźby dachowej
 • wymiana okien ze zmianą ich wielkości
 • dobudowa garażu
 • wstawienie okna dachowego z naruszeniem konstrukcji dachu
 • ocieplenie od zewnątrz domu wyższego niż 12 m
 • dodanie nowych drzwi lub nowego okna w ścianie zewnętrznej
 • wycięcie otworu drzwiowego w wewnętrznej ścianie nośnej (w przypadku działowej wystarczy zgłoszenie)
 • dobudowa tarasu – dobudowa ganku, werandy lub ogrodu zimowego o powierzchni ponad 25 m2
 • adaptacja z rozbudową lub przebudową poddasza
 • adaptacja piwnicy na cele mieszkalne lub usługowe połączona z jej przebudową
 • wyburzenie ściany nośnej – pogłębienie piwnicy
 • budowa nowych schodów zewnętrznych lub wewnętrznych z naruszeniem konstrukcji domu
 • podwyższenie ostatniej kondygnacji – budowa komina i kominka zewnętrznego lub wewnętrznego
 • montaż lub wymiana instalacji gazu ziemnego, budowa szamba
 • usypanie skarpy (jeśli będzie to połączone ze wzniesieniem muru oporowego)
Skontaktuj się z nami