Remont domu – strop

Remont domu – strop

Remont stropu jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych prac w trakcie remontu domu – wymaga ekspertyzy inżyniera konstruktora. Niżej opis stropów które spotkamy w trakcie remontów domów.

Co to jest strop?

Strop to przegroda pozioma w budynku, która dzieli budynek na kondygnacje, a jej zadaniem jest: przenieść obciążenia własne i użytkowe na ściany lub słupy, usztywnić budynek w kierunku poprzecznym, izolować pomieszczenia (funkcje wizualne, termiczne i akustyczne) oraz uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru.

Strop składa się:

 • z sufitu
 • konstrukcji nośnej
 • podłogi

W zależności od położenia w budynku, mamy stropy nad piwniczne, między kondygnacyjne, strop poddasza lub stropodach.

W zależności od rodzaju materiału konstrukcyjnego, stropy dzielimy na:

 • drewniane,
 • na specjalnych belkach stalowych,
 • stalowo-ceramiczne,
 • żelbetowe
 • ceramiczno-żelbetowe.

Z uwagi na rodzaj konstrukcji nośnej, można podzielić je na:

 • płytowe,
 • belkowo-płytowe,
 • belkowo- pustakowe,
 • belkowo-łupinowe,
 • płytowo-żebrowe,
 • gęsto-żebrowe.

Strop drewniany, to belki, które przenoszą obciążenie na ściany, deski – tzw: deskowanie górne, ślepy pułap, podsufitka, legary oraz polepa.

Strop na belkach stalowych: to kształtowniki (dwuteownik, ceownik, teownik) oraz przestrzenie między belkowe wypełnione cegłą, płytami z cegły, płytami żelbetowymi. Rozróżniamy sklepienie odcinkowe z cegły, płyta Kleina, strop z wypełnieniem płytą żelbetową.

Strop ceramiczno-stalowy: składa się z pustaków ceramicznych, żeber żelbetowych, czasami także z płyty betonowej nad pustakami.

Strop żelbetowe, to duża sztywność, trwałość, odporność ogniowa i na chwilowe przeciążenia i dobrze znoszą obciążenia dynamiczne, dobra współpraca poszczególnych elementów, występujących w konstrukcji stropu.
Wadą jest słaba izolacyjność termiczna jak i akustyczna.

Ze względu na sposób wykonania dzielimy je na monolityczne i prefabrykowane.

Skontaktuj się z nami