Wyburzenie ścian

Oferta wyburzeń ścian

 • rozbiórki i wyburzenia

  rozbiórki i wyburzenia

 1. wyburzanie ścian betonowych
 2. wyburzanie ścian działowych
 3. wyburzenie ściany nośnej
 4. wyburzanie stropów

 

 

 

Wyburzanie ścian jest nieraz jedynym sposobem na podniesienie funkcjonalności mieszkania. Decydując się na takie prace remontowe, powinniśmy jednak uważać, by przez przypadek nie złamać prawa. Wyburzanie  powinno być wykonywane przez wykwalifikowaną ekipę i w wielu wypadkach po wykonaniu ekspertyzy i projektu przez inżyniera konstruktora.

Prace remontowe, które polegają na usunięciu ścian nośnych ingerują w konstrukcję budynku, dlatego uważa je się za przebudowę. Wyburzenie nośnych ścian konstrukcyjnych wymaga formalnego pozwolenia na budowę, co wiąże się z późniejszym odbiorem budynku.

Zanim zdecydujemy o rozbiórce lub wyburzaniu ścian, powinniśmy zorientować się, jakich formalności musimy dopełnić by działać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.  Ponieważ prace rozbiórkowe ingerują w konstrukcję budynku, więc uważane są za przebudowę i dlatego wyburzenie  ścian konstrukcyjnych wymaga prawnego pozwolenia na budowę i wiąże się to z późniejszym odbiorem budynku. Dlatego  wyburzanie powinno być wykonywane pod nadzorem  konstruktora.

Pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć u odpowiedniego starosty. Powinien on zawierać również następujące dokumenty:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie zawierające informacje, że osoba, która stworzyła projekt jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
 • Potrzebne jest także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.zaświadczenie, iż osoba, która opracowała projekt jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeśli chcemy wyburzyć ściankę działową, która nie jest konstrukcją nośną, więc jej usunięcie nie wpłynie na stan techniczny budynku, to w większości przypadków nie musimy starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę.Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której konstrukcja ma być lekką zabudową

Planując tego typu prac wystarczy wcześniej wysłać zgłoszenie do odpowiedniej placówki, szczególnie jeśli konstrukcja będzie wykonana w technologii lekkiej. Zgłoszenie jest dokumentem w którym zawiadamiamy o przebiegu planowanego remontu.

Składamy go w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

Istnieje kilka sposobów na przeprowadzenie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych. Wszystko zależy od tego z jakiego materiału wykonana jest ściana. Konstrukcję murowaną najlepiej usunąć wykuwając kilka cegieł lub pustaków, a następnie usunąć kolejne warstwy.

Jest to niewątpliwie metoda pracochłonna, ale za to w pełni bezpieczna, ponieważ unikniemy uszkodzenia stropu przez upadek fragmentu ściany. Poza tym metoda ta pozwala na ewentualne ponowne wykorzystanie elementów konstrukcji.

W przypadku ściany mającej konstrukcję żelbetonową zaleca się najpierw wywiercenie otworów w ścianie, którą następnie przecina się wykorzystując technikę tzw. diamentową. Należy pamiętać także o zabezpieczeniu instalacji gazowej, elektrycznej wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej.

Skontaktuj się z nami