Chciałbym wyburzyć ścianę nośną. Czy muszę sufit specjalnie zabezpieczyć?

Chciałbym wyburzyć ścianę nośną. Czy muszę sufit specjalnie zabezpieczyć?

Owszem, ale o tym zdecydować musi konstruktor budowlany. Wyda opinię, którą przedstawi Pan we wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni czy zarządcy budynku prosząc o zgodę na w/w czynność Samodzielne wyburzenie ściany jest niebezpieczne i karalne.

Skontaktuj się z nami