Odbiór mieszkania Warszawa

Odbiór mieszkania Warszawa

Odbiór techniczny mieszkania

Kupujesz mieszkanie lub nieruchomość? Chcesz mieć pewność, że nie kupujesz kota w worku i wszystkie elementy budowlane są w porządku? Nie wahaj się ! Zadzwoń do naszej firmy  i umów się na  odbiór mieszkania! Bądź świadomym Inwestorem – i dopilnuj, aby otrzymać to, za co zapłaciłeś!

Nowe mieszkanie – odbierz, sprawdź przed zakupem!

Nie wszystko złoto, co się świeci! Ta znana maksyma dotyczy także rynku budowlanego. Idealnie wyglądająca prezentacja czy ciekawie zapowiadająca się wizualizacja wcale nie musi gwarantować idealnego efektu w końcowym etapie sprzedaży nieruchomości nowym właścicielom.

Warto przed ostatecznym zakupem w trakcie odbioru mieszkania, sprawdzić wszystkie elementy wchodzące w skład mieszkania i porównać ich stan faktyczny z umową kupna – sprzedaży i/lub wytycznymi prawidłowo realizowanych robót budowlanych.

Odbiór mieszkania od dewelopera

Chcesz sprawdzić, czy deweloper właściwie wykonał swoją pracę i nie sprzedaje Ci nieruchomości, w której za niedługi czas pojawią się problemy?Nie masz ani wiedzy, ani doświadczenia w tym temacie? Normy i przepisy budowlane to dla Ciebie przysłowiowa tabula rasa?

Wcale nie jesteś na straconej pozycji! Zatrudnij specjalistów, którzy pomogą Ci sprawdzić prawidłowość prac oraz zgodność ustaleń z deweloperem i zapisów umowy ze stanem faktycznym. Nam nie umknie żaden szczegół – sprawdzimy, czy mieszkanie, które odbierasz zostało prawidłowo wykonane.

Zadbaj o własne interesy!

Przy tak dużych inwestycjach warto zainwestować i sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Odbiór techniczny mieszkania gwarantuje, że nie umkną Ci ważne niedoróbki czy inne aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas zakupu mieszkania. W takim celu zdecydowanie warto zatrudnić firmę, która profesjonalnie przeprowadzi audyt wykonanych prac.Nasza firma nie przeoczy żadnych niedociągnięć a profesjonalny odbiór techniczny sprawi, że znacznie obniżysz ryzyko w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Odbiory techniczne mieszkań – co warto wiedzieć 

Co sprawdzamy podczas odbioru?

Podczas odbioru mieszkania zwracamy szczególną uwagę na wszelkie elementy budowlane, które zostały określone w umowie oraz podczas indywidualnych uzgodnień z deweloperem. Sprawdzamy zarówno ściany i tynki, jak i podłogi oraz posadzki. Przyglądamy się stolarce drzwiowej i okiennej oraz parapetom. Kontrolujemy wykonanie instalacji.  Weryfikujemy również jakość wykonanych balkonów tarasów, garaży i parkingów. Ogólnie mówiąc – pod lupę bierzemy wszystkie elementy kupowanego lokalu.

Co warto wiedzieć?

Masz prawo otrzymać mieszkanie wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Musi spełniać wszystkie normy budowlane i zapewniać 100% bezpieczeństwo użytkowania. Jeśli w toku użytkowania lokalu, albo podczas odbioru technicznego wystąpią wady lub uszkodzenia, masz prawo żądać usunięcia ich w uzgodnionym terminie.

O czym warto pamiętać ? 

Błędy budowlane utrudniają wykończenie mieszkania, podnosząc ostatecznie jego koszt. Deweloper zobowiązany jest usunąć usterki znalezione w trakcie odbioru technicznego mieszkania. Warto tak pokierować terminem odbioru, by odbył się w dzień słoneczny, gdyż wtedy większość wad np. ścian jest bardziej widoczna.

Odbiór mieszkania pod lupą

Pomoc w odbiorze mieszkania obejmuje m.in ocenę jakości:

  1. kontrole stanu podłóg czyli posadzek, ich poziomu i jakości, sprawdzenie obecność szczelin dylatacyjnych
  2. kontrola okien  i drzwi balkonowe powinny się łatwo otwierać i zamykać, a zainstalowane uszczelnienie –  estetyczne
  3. odbiór instalacji hydraulicznej
  4. odbiór instalacji elektrycznej
  5. sprawdzenie instalacji wentylacji
  6. sprawdzenie ścian, tynków i powłoki malarskiej.Sprawdzamy czy ściany i kąty ich wzajemnego położenia są proste, a tynki gładkie
  7. pomiar powierzchni użytkowej – często mieszkania są mniejsze niż w umowie! Nawet przy małej różnicy warto żądać zwrotu pieniędzy, szczególnie, że ceny metra kwadratowego w Warszawie są przecież bardzo wysokie.

Odbiór dokonujemy na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury “W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r),
Prawa budowlanego – “ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
PN-B-10110:2005 “Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne”
PN – 70/B-10101 – “Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN – 72/B-10122 – “Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN – 53/B-10145 – “Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych”
PN – 76/8841-22 – “Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych”
PN – EN/1279-1:2005(U) – “Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne”
PN – 75/B-10121 – ‘Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN – 88/B-10085 – “Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania’

W czasie odbioru technicznego, sporządza się protokół odbioru technicznego, podpisywany przez nabywcę i inwestora. Ważny moment, to sprawdzenie, czy w protokole zapisano wszystkie istotne usterki.

W protokole należy zawrzeć precyzyjny termin usunięcia usterek lub ustalić odpowiedni rabat z tytułu stwierdzonych wad. Dopiero po usunięciu usterek możliwe będzie wykończenie mieszkania..

 BRONIMY TWOICH PRAW!
tel.792 128 650
Skontaktuj się z nami