Remont mieszkania – wybieramy ogrzewanie podłogowe Waeszawa

Remont mieszkania – wybieramy ogrzewanie podłogowe Waeszawa

Ogrzewanie podłogowe jest szeroko stosowane na świecie, a w ostatnich latach bije rekordy popularności w Polsce, tak w mieszkaniach nowych jak i remontowanych wnętrzach. Jak zawsze każde rozwiązanie ma plusy i minusy.

Systemy ogrzewania podłogowego powodują, że podłoga emituje ciepło, w przeciwieństwie do znanej od lat technologii, gdzie grzejniki w tradycyjnych systemach centralnego ogrzewania, są montowane na ścianie.

Elektryczne i wodne systemy ogrzewania podłogowego

Proejkt

Projekt łazienki

Elektryczne i wodne systemy ogrzewania podłogowego są niemal identyczne, z wyjątkiem oczywiście tego, że jedne używają przewodu elektrycznego do ogrzewania, podczas gdy inne podgrzewają wnętrza za pośrednictwem krążącej w rurach wody.

Systemy wodne wykorzystują wodę podgrzaną do temperatury niższej niż konwencjonalne systemy centralnego ogrzewania (zwykle 50 ° C zamiast 60 ° C ). Taki system jest systemem wzorowym do użytku w kotłach kondensacyjnych o wysokiej wydajności.

Temperatura wody w rurach grzewczych kontrolowana jest przez zmieszanie wody w rurze z ciepłą wodą z kotła dla osiągnięcia wymaganej temperatury, jest on przekazywany do kolektora do podziału różnych stref.

Niezależnie od zastosowanego systemu, źródło ciepła znajduje się pod podłogą, a obszar który jest ogrzewany, jest podzielony na odrębne strefy (zwykle jedną strefę na pokój). Każda strefa jest podgrzewana i kontrolowana w sposób niezależny.

Należy zauważyć, że poszczególne produkty są przeznaczone dla konkretnych rodzajów instalacji. Wszystkie informacje na temat instalacji powinny być opisane przez producenta.

Przygotowanie podłogi

W nowych budynkach najczęściej stosuje się ogrzewanie podłogowe. Kiedy ogrzewanie podłogowe zainstalowane jest w budynkach starych, rury zwykle instaluje się pod warstwą paneli laminowanych płytek, parkietu. W niektórych przypadkach zachodzi wtedy potrzeba podniesienia poziomu podłóg w sąsiednich pomieszczeniach bądź pogodzenia się różnymi poziomami podłóg ramach tego samego wnętrza.

Istnieje też ryzyko konieczności korekty wysokości futryn i skrzydeł drzwiowych. W przypadku instalacji elektrycznego systemu ogrzewania podłogowego, spirale grzejne w formie maty, gdzie przewody elektryczne przebiegają np. w ceramicznej zabudowie, instalujemy pod samą powierzchnią ostatniej warstwy podłogi (panele, płytki gresowe lub terakota) a nie w dolnych warstwach podłogi np. w jastrychu.

W przypadku podłóg z terakoty, gresu, marmuru, granitu, elektryczne maty grzewcze, które zatapiamy w elastycznym kleju, użytym do przyklejenia wyżej wymienionych podłóg. Drewniane podłogi również mogą być ogrzewane, ale wymagają specjalnych warunków – drewno jest bardzo dobrym izolatorem ciepła, więc szczególną uwagę należy zwrócić na instalację.

Dla poprawy przekazywania ciepła przez drewno, sięgamy do blach aluminiowych instalując je między belkami. Wpływ ciepła na podłogę z drewna, powinny być uwzględnione, przy wyborze drewna. Przy wysychaniu objętość drewna maleje, następują – skręcanie i wypaczanie.

Również ciężkie , grube wykładziny i dywany będą działać jako izolator ciepła i zmniejszać efekt cieplny. Jedną z największych wad ogrzewania podłogowego w łazienkach, jest stosunkowo wolny czas reakcji, zwłaszcza tam, gdzie rura lub mata jest osadzona w litym podłożu. Drewniana podłoga ogrzewa się w 30 minut do godziny. Aby rozgrzać beton, trzeba czekać kilka godzin – jednak czas chłodzenia jest podobnie długi.

Skontaktuj się z nami