google6781670c9d5e707b.html

Wyburzanie i cięcie diamentowe ścian

Wyburzanie ścian Warszawa

Nasza oferta:

 • wyburzanie ścian działowych betonowych i murowanych
 • wyburzenie ściany nośnych
 • Cięcie diamentowe na mokro betonu i żelbetonu i sucho techniką diamentową.
 • Wiercenie diamentowe( technika diamentowa)
 • Rozbiórki techniczne
 • Cięcie żelbetu i betonu diamentowymi piłami jezdnymi
 • Cięcie ścian betonu piłami ściennymi
 • Mocowanie kotew chemicznych, rozprężnych i samo podcinających.
 • Kotwienie połączeń stalowych, wraz z przygotowaniem podłoża przy użyciu techniki diamentowej

Częściowe lub całkowite wyburzenie ściany to często jedyny sposób na podniesienie funkcjonalności mieszkania do remontu. Decydując się wyburzenia i rozbiórkę ścian nośnych i działowych , powinniśmy jednak uważać, by przez przypadek nie złamać prawa. Wyburzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną ekipę i w wielu wypadkach po wykonaniu ekspertyzy i projektu przez inżyniera konstruktora.

Wyburzanie ścian – jakie formalności?

Wyburzanie  powinno być wykonywane przez wykwalifikowaną ekipę i niekiedy wymaga:

 • ekspertyzy i projektu wyburzenia, którą wykona inż. konstruktor
 • projektu   architekta  z uprawnieniami budowlanymi.

Zanim zdecydujemy o rozbiórce lub wyburzaniu ścian, powinniśmy zorientować się, jakich formalności musimy dopełnić, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Ponieważ prace rozbiórkowe ingerują w konstrukcję budynku, więc kwalifikowane są jak przebudowa. Jak wyburzyć ścianę z wielkiej płyty? Dlatego wyburzenie  ścian nośnych  czyli konstrukcyjnych,  wymaga pozwolenia na budowę i wiąże się z odbiorem. Tak poważne prace wyburzeniowe, powinny być wykonywane pod nadzorem  konstruktora lub kierownika budowy z uprawnieniami

Pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć u odpowiedniego urzędu zależnie od miejsca położenia obiektu. Powinien zawierać następujące dokumenty:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie zawierające informacje, że osoba, która stworzyła projekt jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
 • Potrzebne jest także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie, iż osoba, która opracowała projekt jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeśli chcemy wyburzyć ściankę działowa w bloku, która nie jest konstrukcją nośną i jej usunięcie nie wpłynie na stan techniczny budynku, to w większości przypadków, nie musimy starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę a jedynie powinniśmy otrzymać zgodę administracji lub wspólnoty mieszkaniowej.

Zgłoszenie remontu – formalności

Planując takie wyburzenia wystarczy wcześniej wysłać zgłoszenie, Zgłoszenie jest dokumentem w którym zawiadamiamy o przebiegu planowanego remontu. Składamy je w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Należy, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

Metody wyburzeń ścian

Istnieje kilka sposobów na przeprowadzenie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych. Wszystko zależy od tego z jakiego materiału wykonana jest ściana oraz stanu obiektu.

 • Ścianę murowaną z cegły najlepiej wyburzyć nacinając lub wykuwając kilka cegieł lub pustaków, a następnie usunąć kolejne warstwy. Jest to niewątpliwie metoda pracochłonna,ale za to w pełni bezpieczna, ponieważ unikniemy uszkodzenia stropu przez upadek fragmentu ściany. Poza tym metoda ta pozwala na ewentualne ponowne wykorzystanie elementów konstrukcji.
 • W przypadku ściany konstrukcyjnej, żelbetowej w blokach z wielkiej płyty zaleca się wywiercenie otworów w ścianie, którą następnie przecina się wykorzystując tzw.technikę diamentową na mokro lub sucho. Należy pamiętać także o zabezpieczeniu instalacji gazowej, elektrycznej wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Usuniecie ściany nośnej najlepiej powierzyć doświadczonej ekipie z wysokiej jakości sprzętem do cięcia diamentowego.

wyburzenie ścian Warszawa 792128650

Website is Protected By Using The Wordpress Data Guard Plugin From OriginalTips.com