google6781670c9d5e707b.html

Wyburzanie ścian w Warszawie Projekty, opinie, ekspertyzy

Wyburzanie ścian Warszawa


 

Wyburzenie ścian to często jedyny sposób na podniesienie funkcjonalności mieszkania do remontu. Decydując się wyburzenia i rozbiórkę ścian nośnych i działowych , powinniśmy jednak uważać, by przez przypadek nie złamać prawa. Wyburzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną ekipę i w wielu wypadkach po wykonaniu ekspertyzy i projektu przez inżyniera konstruktora.

Nasza oferta:

 • wyburzanie ścian działowych betonowych
 • wyburzanie ścian działowych murowanych
 • wyburzenie ściany nośnej murowanej
 • wyburzenia ścian nośnych betonowych

Wyburzanie ścian – jakie formalności?


Wyburzanie  powinno być wykonywane przez wykwalifikowaną ekipę i w wielu wypadkach  wymaga:

 • ekspertyzy, którą wykona inż. konstruktor
 • projektu   architekta  z uprawnieniami budowlanymi.

Zanim zdecydujemy o rozbiórce lub wyburzaniu ścian, powinniśmy zorientować się, jakich formalności musimy dopełnić by działać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Ponieważ prace rozbiórkowe ingerują w konstrukcję budynku, więc uważane są za przebudowę i dlatego wyburzenie  ścian konstrukcyjnych wymaga prawnego pozwolenia na budowę i wiąże się to z późniejszym odbiorem budynku. Tak poważne prace wyburzeniowe powinny być wykonywane pod nadzorem  konstruktora.

Pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć u odpowiedniego starosty. Powinien on zawierać również następujące dokumenty:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie zawierające informacje, że osoba, która stworzyła projekt jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
 • Potrzebne jest także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.zaświadczenie, iż osoba, która opracowała projekt jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeśli chcemy wyburzyć ściankę działową, która nie jest konstrukcją nośną, więc jej usunięcie nie wpłynie na stan techniczny budynku, to w większości przypadków nie musimy starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której konstrukcja ma być lekką zabudową

Zgłoszenie remontu

Planując tego typu prac wystarczy wcześniej wysłać zgłoszenie do odpowiedniej placówki, szczególnie jeśli konstrukcja będzie wykonana w technologii lekkiej. Zgłoszenie jest dokumentem w którym zawiadamiamy o przebiegu planowanego remontu.

Składamy je w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

Metody wyburzeń ścian

Istnieje kilka sposobów na przeprowadzenie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych. Wszystko zależy od tego z jakiego materiału wykonana jest ściana.

 • Konstrukcję murowaną najlepiej usunąć wykuwając kilka cegieł lub pustaków, a następnie usunąć kolejne warstwy. Jest to niewątpliwie metoda pracochłonna, ale za to w pełni bezpieczna, ponieważ unikniemy uszkodzenia stropu przez upadek fragmentu ściany. Poza tym metoda ta pozwala na ewentualne ponowne wykorzystanie elementów konstrukcji.
 • W przypadku ściany mającej konstrukcję żelbetonową zaleca się najpierw wywiercenie otworów w ścianie, którą następnie przecina się wykorzystując tzw.technikę diamentową. Należy pamiętać także o zabezpieczeniu instalacji gazowej, elektrycznej wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej.

wyburzenia ścian Warszawa 792128650

 

Website is Protected By Using The Wordpress Data Guard Plugin From OriginalTips.com